Adaptec

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • ADAPTEC RAID 7805Q 8-Ports SAS, SATA Controller 32.000.000đ ADAPTEC RAID 7805Q 8-Ports SAS, SATA Controller Còn hàng
  ADAPTEC RAID 7805Q 8-Ports SAS, SATA Controller
  Giá bán: 32.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 71605Q 16-Ports SAS,SATA Controller 36.000.000đ ADAPTEC RAID 71605Q 16-Ports SAS,SATA Controller Còn hàng
  ADAPTEC RAID 71605Q 16-Ports SAS,SATA Controller
  Giá bán: 36.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 52445 RoHS SGL 36.000.000đ ADAPTEC RAID 52445 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 52445 RoHS SGL
  Giá bán: 36.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL...Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 3085 8 external SAS, SATA PCI-Express Raid Controller 27.000.000đ ADAPTEC RAID 3085 8 external SAS, SATA PCI-Express Raid Controller Còn hàng
  ADAPTEC RAID 3085 8 external SAS, SATA PCI-Express Raid Controller
  Giá bán: 27.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 5445Z RoHS SGL 26.500.000đ ADAPTEC RAID 5445Z RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5445Z RoHS SGL
  Giá bán: 26.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 5805Z RoHS SGL 25.500.000đ ADAPTEC RAID 5805Z RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5805Z RoHS SGL
  Giá bán: 25.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 31605 RoHS SGL 23.000.000đ ADAPTEC RAID 31605 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 31605 RoHS SGL
  Giá bán: 23.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 5405Z RoHS SGL 21.000.000đ ADAPTEC RAID 5405Z RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5405Z RoHS SGL
  Giá bán: 21.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL...Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 51645 RoHS SGL 21.000.000đ ADAPTEC RAID 51645 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 51645 RoHS SGL
  Giá bán: 21.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 51245 RoHS SGL 18.000.000đ ADAPTEC RAID 51245 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 51245 RoHS SGL
  Giá bán: 18.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 31205 RoHS SGL 17.500.000đ ADAPTEC RAID 31205 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 31205 RoHS SGL
  Giá bán: 17.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 6805 RoHS SGL 14.500.000đ ADAPTEC RAID 6805 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 6805 RoHS SGL
  Giá bán: 14.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL...Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 5805 RoHS SGL 14.000.000đ ADAPTEC RAID 5805 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5805 RoHS SGL
  Giá bán: 14.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 6445 RoHS SGL 11.000.000đ ADAPTEC RAID 6445 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 6445 RoHS SGL
  Giá bán: 11.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 6405 RoHS SGL 9.000.000đ ADAPTEC RAID 6405 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 6405 RoHS SGL
  Giá bán: 9.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 3405 RoHS SGL 9.500.000đ ADAPTEC RAID 3405 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 3405 RoHS SGL
  Giá bán: 9.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 5445 RoHS SGL 9.500.000đ ADAPTEC RAID 5445 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5445 RoHS SGL
  Giá bán: 9.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 5405 RoHS SGL 9.400.000đ ADAPTEC RAID 5405 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 5405 RoHS SGL
  Giá bán: 9.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC RAID 2045 RoHS SGL 7.500.000đ ADAPTEC RAID 2045 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 2045 RoHS SGL
  Giá bán: 7.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 3805 7.000.000đ ADAPTEC RAID 3805 Còn hàng
  ADAPTEC RAID 3805
  Giá bán: 7.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC RAID 1405 RoHS SGL 5.200.000đ ADAPTEC RAID 1405 RoHS SGL Còn hàng
  ADAPTEC RAID 1405 RoHS SGL
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC Serial ATA RAID 1430SA 2.050.000đ ADAPTEC Serial ATA RAID 1430SA Còn hàng
  ADAPTEC Serial ATA RAID 1430SA
  Giá bán: 2.050.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL...Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC SCSI RAID 2020ZCR 5.100.000đ ADAPTEC SCSI RAID 2020ZCR Còn hàng
  ADAPTEC SCSI RAID 2020ZCR
  Giá bán: 5.100.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC SAS RAID HBA Controller PCI-X ASC-58300 5.900.000đ ADAPTEC SAS RAID HBA Controller PCI-X ASC-58300 Còn hàng
  ADAPTEC SAS RAID HBA Controller PCI-X ASC-58300
  Giá bán: 5.900.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC SCSI RAID 2130SLP 1.600.000đ ADAPTEC SCSI RAID 2130SLP Còn hàng
  ADAPTEC SCSI RAID 2130SLP
  Giá bán: 1.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC 1205SA 2-PORT SATA 2.000.000đ ADAPTEC 1205SA 2-PORT SATA Còn hàng
  ADAPTEC 1205SA 2-PORT SATA
  Giá bán: 2.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC AAR-2610SA 6-Port Serial ATA, SATA RAID Controller 2.200.000đ ADAPTEC AAR-2610SA 6-Port Serial ATA, SATA RAID Controller Còn hàng
  ADAPTEC AAR-2610SA 6-Port Serial ATA, SATA RAID Controller
  Giá bán: 2.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC SCSI RAID 2120S 1.800.000đ ADAPTEC SCSI RAID 2120S Còn hàng
  ADAPTEC SCSI RAID 2120S
  Giá bán: 1.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

   

 • ADAPTEC Serial ATA RAID 2410SA 2.000.000đ ADAPTEC Serial ATA RAID 2410SA Còn hàng
  ADAPTEC Serial ATA RAID 2410SA
  Giá bán: 2.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC Serial ATA II RAID 2420SA 2.000.000đ ADAPTEC Serial ATA II RAID 2420SA Còn hàng
  ADAPTEC Serial ATA II RAID 2420SA
  Giá bán: 2.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

 • ADAPTEC Serial ATA II RAID 2820SA 2.000.000đ ADAPTEC Serial ATA II RAID 2820SA Còn hàng
  ADAPTEC Serial ATA II RAID 2820SA
  Giá bán: 2.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM, HP, DELL....Server
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: ADAPTEC

Lựa chọn
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 0834.688.688

So sánh sản phẩm