Hãng sản xuất

Supermicro

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • Supermicro AOC-2020SAH1 8.550.000đ Supermicro AOC-2020SAH1 Còn hàng
  Supermicro AOC-2020SAH1
  Giá bán: 8.550.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-LPZCR2 10.350.000đ Supermicro AOC-LPZCR2 Còn hàng
  Supermicro AOC-LPZCR2
  Giá bán: 10.350.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR 10.900.000đ Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR Còn hàng
  Supermicro AOC-SAS2LP-H8iR
  Giá bán: 10.900.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-USAS2LP-H8iR 13.350.000đ Supermicro AOC-USAS2LP-H8iR Còn hàng
  Supermicro AOC-USAS2LP-H8iR
  Giá bán: 13.350.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-SAS2LP-H4IR 10.500.000đ Supermicro AOC-SAS2LP-H4IR Còn hàng
  Supermicro AOC-SAS2LP-H4IR
  Giá bán: 10.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-S2208L-H8IR 14.500.000đ Supermicro AOC-S2208L-H8IR Còn hàng
  Supermicro AOC-S2208L-H8IR
  Giá bán: 14.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-S2308L-L8E 4.900.000đ Supermicro AOC-S2308L-L8E Còn hàng
  Supermicro AOC-S2308L-L8E
  Giá bán: 4.900.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-USAS2-L8i 4.600.000đ Supermicro AOC-USAS2-L8i Còn hàng
  Supermicro AOC-USAS2-L8i
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-S2308L-L8I 5.070.000đ Supermicro AOC-S2308L-L8I Còn hàng
  Supermicro AOC-S2308L-L8I
  Giá bán: 5.070.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-2025SA 8.500.000đ Supermicro AOC-2025SA Còn hàng
  Supermicro AOC-2025SA
  Giá bán: 8.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-LPZCR3 14.600.000đ Supermicro AOC-LPZCR3 Còn hàng
  Supermicro AOC-LPZCR3
  Giá bán: 14.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

 • Supermicro AOC-SAT2-MV8 3.060.000đ Supermicro AOC-SAT2-MV8 Còn hàng
  Supermicro AOC-SAT2-MV8
  Giá bán: 3.060.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Supermicro Servers
  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: SUPERMICRO

Lựa chọn
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm