NetApp

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • NetApp 6TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X4064A-R6 Liên hệ NetApp 6TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X4064A-R6 Còn hàng
  NetApp 6TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X4064A-R6
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2220, FAS2240, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6210, FAS6240, FAS6280, S224C, DS2246, DS212C, DS4246, DS4486, DS460C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 4TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X477A-R6 Liên hệ NetApp 4TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X477A-R6 Còn hàng
  NetApp 4TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X477A-R6
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2220, FAS2240, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6210, FAS6240, FAS6280, S224C, DS2246, DS212C, DS4246, DS4486, DS460C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 8TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X480A-R6, 108-00302 Liên hệ NetApp 8TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X480A-R6, 108-00302 Còn hàng
  NetApp 8TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X480A-R6, 108-00302
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP DS224C, DS2246, DS212C, DS4246, DS4486, DS460C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: 108-00197 7.800.000đ NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: 108-00197 Còn hàng
  NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: 108-00197
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1.8TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X426A-R6, 108-00424 Liên hệ NetApp 1.8TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X426A-R6, 108-00424 Còn hàng
  NetApp 1.8TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X426A-R6, 108-00424
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP DS2246, FAS2240-2, FAS2552, FAS2650
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1.2TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X425A-R6, 108-00321 Liên hệ NetApp 1.2TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X425A-R6, 108-00321 Còn hàng
  NetApp 1.2TB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X425A-R6, 108-00321
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2040, FAS2050, FAS3040, FAS3070, FAS3140, FAS3160, FAS3170, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X290A-R5, 108-00226 9.800.000đ NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X290A-R5, 108-00226 Còn hàng
  NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X290A-R5, 108-00226
  Giá bán: 9.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 900GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X423A-R5, 108-00222 Liên hệ NetApp 900GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X423A-R5, 108-00222 Còn hàng
  NetApp 900GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X423A-R5, 108-00222
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2040, FAS2050, FAS3040, FAS3070, FAS3140, FAS3160, FAS3170, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 600GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X422A-R5, 108-00221 8.200.000đ NetApp 600GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X422A-R5, 108-00221 Còn hàng
  NetApp 600GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X422A-R5, 108-00221
  Giá bán: 8.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2040, FAS2050, FAS3040, FAS3070, FAS3140, FAS3160, FAS3170, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 450GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X421A-R5, 108-00220 7.200.000đ NetApp 450GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X421A-R5, 108-00220 Còn hàng
  NetApp 450GB SAS 10K 6Gbps 2.5. Part: X421A-R5, 108-00220
  Giá bán: 7.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2040, FAS2050, FAS3040, FAS3070, FAS3140, FAS3160, FAS3170, FAS3210, FAS3240, FAS3270, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X410A-R5, 108-00232 6.600.000đ NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X410A-R5, 108-00232 Còn hàng
  NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X410A-R5, 108-00232
  Giá bán: 6.600.000 đ
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X412A-R5, 108-00227 9.800.000đ NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X412A-R5, 108-00227 Còn hàng
  NetApp 600GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X412A-R5, 108-00227
  Giá bán: 9.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X289A-R5, 08-00206 7.800.000đ NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X289A-R5, 08-00206 Còn hàng
  NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X289A-R5, 08-00206
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X411A-R5, 108-00233 7.800.000đ NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X411A-R5, 108-00233 Còn hàng
  NetApp 450GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X411A-R5, 108-00233
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X287A-R5, 108-00166 6.600.000đ NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X287A-R5, 108-00166 Còn hàng
  NetApp 300GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: X287A-R5, 108-00166
  Giá bán: 6.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X286A-R5, 108-00171 4.800.000đ NetApp 144GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X286A-R5, 108-00171 Còn hàng
  NetApp 144GB SAS 15K 6Gbps 3.5. Part: X286A-R5, 108-00171
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP V6080, V6070, V6040, V6030, V3170, V3160, V3140, V3070, V3040, SA600, SA300, FAS6080, FAS6070, FAS6040, FAS6030, FAS3170, FAS3160, FAS3140, FAS3070, FAS3040, FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 750GB SATA 7.2K 1.5Gbps 3.5. Part: X432A-R5, 108-00209 6.800.000đ NetApp 750GB SATA 7.2K 1.5Gbps 3.5. Part: X432A-R5, 108-00209 Còn hàng
  NetApp 750GB SATA 7.2K 1.5Gbps 3.5. Part: X432A-R5, 108-00209
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP S550, S500, S300
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X431A-R5, 108-00208 5.800.000đ NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X431A-R5, 108-00208 Còn hàng
  NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X431A-R5, 108-00208
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP S550, S500, S300
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 3TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X308A-R5, 108-00255 11.800.000đ NetApp 3TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X308A-R5, 108-00255 Còn hàng
  NetApp 3TB SATA 7.2K 6Gbps 3.5. Part: X308A-R5, 108-00255
  Giá bán: 11.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS6280, FAS6280A, FAS6280C, FAS6240, FAS6240A, FAS6240C, FAS6210, FAS6210A, FAS6210C, FAS3270A, FAS3270, FAS3270C, FAS3240A, FAS3240, FAS3240C, FAS3210A, FAS3210, FAS3210C, FAS6080A, FAS6080, FAS6080C, FAS6070A, FAS6070, FAS6070C, FAS6040A, FAS6040, FAS6040C, FAS6030A, FAS6030, FAS6030C, FAS3170A, FAS3170, FAS3170C, FAS3160A, FAS3160, FAS3160C, FAS3140A, FAS3140, FAS3140C, FAS3070A, FAS3070, FAS3070C, FAS3050A, FAS3050C, FAS3050, FAS3040, FAS3040A, FAS3040C, FAS3020A, AS3020C, FAS3020, FAS2240A, FAS2240, FAS2240C, FAS2040A, FAS2040, FAS2040C,  FAS2050A, FAS2050C, FAS2050, FAS2020A, FAS2020C, FAS2020, FAS980C, FAS980A, FAS980, FAS960A, FAS960C, FAS960,  FAS940A, FAS940A, FAS940, FAS920, FAS920A, FAS920C, FAS270A, FAS270C, FAS270, FAS250A, FAS250C, FAS250. V6280, V6280A, V6280C, V6240, V6240A, V6240C, V6210, V6210A, V6210C, V3270A, V3270, V3270C, V3240A, V3240, V3240C, V3210A, V3210, V3210C, V6080A, V6080, V6080C, V6070A, V6070, V6070C, V6040A, V6040,V6040C, V6030A, V6030, V3170A, V3170, V3170C,  V3160A, V3160, V3160C, V3140A, V3140, V3140C, V3070A, V3070, V3070C, V3040, V3040A, V3040C, V3050, V3050A, V3050, V3020, V3020A, V3020C, V980C, V980A, V980, V960A, V960C, V960, V940A, V940, V940C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X306A-R5 9.800.000đ NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X306A-R5 Còn hàng
  NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X306A-R5
  Giá bán: 9.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS6280, FAS6280A, FAS6280C, FAS6240, FAS6240A, FAS6240C, FAS6210, FAS6210A, FAS6210C, FAS3270A, FAS3270, FAS3270C, FAS3240A, FAS3240, FAS3240C, FAS3210A, FAS3210, FAS3210C, FAS6080A, FAS6080, FAS6080C, FAS6070A, FAS6070, FAS6070C, FAS6040A, FAS6040, FAS6040C, FAS6030A, FAS6030, FAS6030C, FAS3170A, FAS3170, FAS3170C, FAS3160A, FAS3160, FAS3160C, FAS3140A, FAS3140, FAS3140C, FAS3070A, FAS3070, FAS3070C, FAS3050A, FAS3050C, FAS3050, FAS3040, FAS3040A, FAS3040C, FAS3020A, AS3020C, FAS3020, FAS2240A, FAS2240, FAS2240C, FAS2040A, FAS2040, FAS2040C,  FAS2050A, FAS2050C, FAS2050, FAS2020A, FAS2020C, FAS2020, FAS980C, FAS980A, FAS980, FAS960A, FAS960C, FAS960,  FAS940A, FAS940A, FAS940, FAS920, FAS920A, FAS920C, FAS270A, FAS270C, FAS270, FAS250A, FAS250C, FAS250. V6280, V6280A, V6280C, V6240, V6240A, V6240C, V6210, V6210A, V6210C, V3270A, V3270, V3270C, V3240A, V3240, V3240C, V3210A, V3210, V3210C, V6080A, V6080, V6080C, V6070A, V6070, V6070C, V6040A, V6040,V6040C, V6030A, V6030, V3170A, V3170, V3170C,  V3160A, V3160, V3160C, V3140A, V3140, V3140C, V3070A, V3070, V3070C, V3040, V3040A, V3040C, V3050, V3050A, V3050, V3020, V3020A, V3020C, V980C, V980A, V980, V960A, V960C, V960, V940A, V940, V940C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 2TB SATA 7.2k 3Gbps 3.5. Part: X294A-R5, 108-00237 9.800.000đ NetApp 2TB SATA 7.2k 3Gbps 3.5. Part: X294A-R5, 108-00237 Còn hàng
  NetApp 2TB SATA 7.2k 3Gbps 3.5. Part: X294A-R5, 108-00237
  Giá bán: 9.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS6280, FAS6280A, FAS6280C, FAS6240, FAS6240A, FAS6240C, FAS6210, FAS6210A, FAS6210C, FAS3270A, FAS3270, FAS3270C, FAS3240A, FAS3240, FAS3240C, FAS3210A, FAS3210, FAS3210C, FAS6080A, FAS6080, FAS6080C, FAS6070A, FAS6070, FAS6070C, FAS6040A, FAS6040, FAS6040C, FAS6030A, FAS6030, FAS6030C, FAS3170A, FAS3170, FAS3170C, FAS3160A, FAS3160, FAS3160C, FAS3140A, FAS3140, FAS3140C, FAS3070A, FAS3070, FAS3070C, FAS3050A, FAS3050C, FAS3050, FAS3040, FAS3040A, FAS3040C, FAS3020A, AS3020C, FAS3020, FAS2240A, FAS2240, FAS2240C, FAS2040A, FAS2040, FAS2040C,  FAS2050A, FAS2050C, FAS2050, FAS2020A, FAS2020C, FAS2020, FAS980C, FAS980A, FAS980, FAS960A, FAS960C, FAS960,  FAS940A, FAS940A, FAS940, FAS920, FAS920A, FAS920C, FAS270A, FAS270C, FAS270, FAS250A, FAS250C, FAS250. V6280, V6280A, V6280C, V6240, V6240A, V6240C, V6210, V6210A, V6210C, V3270A, V3270, V3270C, V3240A, V3240, V3240C, V3210A, V3210, V3210C, V6080A, V6080, V6080C, V6070A, V6070, V6070C, V6040A, V6040,V6040C, V6030A, V6030, V3170A, V3170, V3170C,  V3160A, V3160, V3160C, V3140A, V3140, V3140C, V3070A, V3070, V3070C, V3040, V3040A, V3040C, V3050, V3050A, V3050, V3020, V3020A, V3020C, V980C, V980A, V980, V960A, V960C, V960, V940A, V940, V940C
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X299A-R5, 108-00240 9.800.000đ NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X299A-R5, 108-00240 Còn hàng
  NetApp 2TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X299A-R5, 108-00240
  Giá bán: 9.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X298A-R5, 108-00197 7.800.000đ NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X298A-R5, 108-00197 Còn hàng
  NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X298A-R5, 108-00197
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X302A-R5, 108-00234 7.800.000đ NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X302A-R5, 108-00234 Còn hàng
  NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X302A-R5, 108-00234
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X283B-R5, 108-00182 6.800.000đ NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X283B-R5, 108-00182 Còn hàng
  NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X283B-R5, 108-00182
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X282B-R5, 108-00187 5.800.000đ NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X282B-R5, 108-00187 Còn hàng
  NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X282B-R5, 108-00187
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP FAS2050, FAS2040, FAS2020
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X269A-R5, 108-00180 7.800.000đ NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X269A-R5, 108-00180 Còn hàng
  NetApp 1TB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X269A-R5, 108-00180
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP VTL600, VTL1200, VTL700, VTL300, VTL1400, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X268A-R5, 108-00149 6.800.000đ NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X268A-R5, 108-00149 Còn hàng
  NetApp 750GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X268A-R5, 108-00149
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP VTL600, VTL1200, VTL700, VTL300, VTL1400, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X267A-R5, 108-00088 5.800.000đ NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X267A-R5, 108-00088 Còn hàng
  NetApp 500GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X267A-R5, 108-00088
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP VTL600, VTL1200, VTL700, VTL300, VTL1400, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 320GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: SP-266B, 108-00005 4.400.000đ NetApp 320GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: SP-266B, 108-00005 Còn hàng
  NetApp 320GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: SP-266B, 108-00005
  Giá bán: 4.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP VTL600, VTL1200, VTL700, VTL300, VTL1400, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 320GB SATA 5.4K 3.5. Part: X266A 4.400.000đ NetApp 320GB SATA 5.4K 3.5. Part: X266A Còn hàng
  NetApp 320GB SATA 5.4K 3.5. Part: X266A
  Giá bán: 4.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14MK2-AT, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000, R150, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 250GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X262B 3.800.000đ NetApp 250GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X262B Còn hàng
  NetApp 250GB SATA 7.2K 3Gbps 3.5. Part: X262B
  Giá bán: 3.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14MK2-AT, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000, R150, R200
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

   

 • NetApp 73GB SCSI LVD 3.5. Part: X246B 3.800.000đ NetApp 73GB SCSI LVD 3.5. Part: X246B Còn hàng
  NetApp 73GB SCSI LVD 3.5. Part: X246B
  Giá bán: 3.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP NetCache C1200, C2100
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 450GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X291A-R5, 108-00205 8.800.000đ NetApp 450GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X291A-R5, 108-00205 Còn hàng
  NetApp 450GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X291A-R5, 108-00205
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 300GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X279A-R5, 108-00156 8.200.000đ NetApp 300GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X279A-R5, 108-00156 Còn hàng
  NetApp 300GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X279A-R5, 108-00156
  Giá bán: 8.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 300GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X276A-R5, SP-276A, 108-00031 7.600.000đ NetApp 300GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X276A-R5, SP-276A, 108-00031 Còn hàng
  NetApp 300GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X276A-R5, SP-276A, 108-00031
  Giá bán: 7.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: SERVER NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X278A-R5 7.800.000đ NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X278A-R5 Còn hàng
  NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X278A-R5
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X275, 108-00054 7.800.000đ NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X275, 108-00054 Còn hàng
  NetApp 144GB FC 15K 4Gbps 3.5. Part: X275, 108-00054
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274B-R5, 108-00082 6.800.000đ NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274B-R5, 108-00082 Còn hàng
  NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274B-R5, 108-00082
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274A, 108-00057 6.800.000đ NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274A, 108-00057 Còn hàng
  NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X274A, 108-00057
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X236A, 108-00019 6.800.000đ NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X236A, 108-00019 Còn hàng
  NetApp 144GB FC 10K 4Gbps 3.5. Part: X236A, 108-00019
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • Netapp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273A, 108-00024 5.800.000đ Netapp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273A, 108-00024 Còn hàng
  Netapp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273A, 108-00024
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273B, 108-00040, 108-00084 5.800.000đ NetApp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273B, 108-00040, 108-00084 Còn hàng
  NetApp 72GB FC 15K 2Gbps 3.5. Part: X273B, 108-00040, 108-00084
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X226A 4.800.000đ NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X226A Còn hàng
  NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X226A
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X232, 108-00039 4.800.000đ NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X232, 108-00039 Còn hàng
  NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X232, 108-00039
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X235A, 108-00044 4.800.000đ NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X235A, 108-00044 Còn hàng
  NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X235A, 108-00044
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X272A 4.800.000đ NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X272A Còn hàng
  NetApp 72GB FC 10K 2Gbps 3.5. Part: X272A
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 36GB FC 15K 3.5. Part: X271A 5.200.000đ NetApp 36GB FC 15K 3.5. Part: X271A Còn hàng
  NetApp 36GB FC 15K 3.5. Part: X271A
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 36GB FC 10K 3.5 . Part: X231 4.600.000đ NetApp 36GB FC 10K 3.5 . Part: X231 Còn hàng
  NetApp 36GB FC 10K 3.5 . Part: X231
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: ST336704FC, 9N7004-060, 36F, SP-234A, X234, SP-234, X234A-C 108-02086 4.600.000đ NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: ST336704FC, 9N7004-060, 36F, SP-234A, X234, SP-234, X234A-C 108-02086 Còn hàng
  NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: ST336704FC, 9N7004-060, 36F, SP-234A, X234, SP-234, X234A-C 108-02086
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: X225 4.600.000đ NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: X225 Còn hàng
  NetApp 36GB FC 10K 3.5. Part: X225
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14, DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

 • NetApp 18GB FC 10K 3.5. Part: X221A, ST118202FC, SP-221A, X221, SP-221, X221A-C 3.800.000đ NetApp 18GB FC 10K 3.5. Part: X221A, ST118202FC, SP-221A, X221, SP-221, X221A-C Còn hàng
  NetApp 18GB FC 10K 3.5. Part: X221A, ST118202FC, SP-221A, X221, SP-221, X221A-C
  Giá bán: 3.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: NETAPP F720, F740, F760, F810, F820, F825, F840, F880, FAS940, FAS960, FAS980, FAS250, FAS270, FAS2020, FAS2040, FAS2050, FAS3050, FAS3020, FAS3070, FAS3040, FAS3140, FAS3170, FAS6030, FAS6040, FAS6070, FAS6080, DS14,
  DS14MK2, DS14MK4, F700, F800, F900, FAS200, FAS2000, FAS3000, FAS3100, FAS6000

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: Netapp

Lựa chọn
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 0834.688.688

So sánh sản phẩm