Dell

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: XGXCV 8.800.000đ HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: XGXCV Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: XGXCV
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 8TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: 88MH8 Liên hệ HDD DELL 8TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: 88MH8 Còn hàng
  HDD DELL 8TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: 88MH8
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: C3MX1 5.200.000đ HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: C3MX1 Còn hàng
  HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: C3MX1
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 10TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: WKNXV Liên hệ HDD DELL 10TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: WKNXV Còn hàng
  HDD DELL 10TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5''. Part: WKNXV
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: GKGNX Liên hệ HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: GKGNX Còn hàng
  HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: GKGNX
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 4TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: 8PX62 Liên hệ HDD DELL 4TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: 8PX62 Còn hàng
  HDD DELL 4TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5''. Part: 8PX62
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: JYP2T 5.200.000đ HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: JYP2T Còn hàng
  HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: JYP2T
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5''. Part: HMYTD Liên hệ HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5''. Part: HMYTD Còn hàng
  HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5''. Part: HMYTD
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: 710G7 Liên hệ HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: 710G7 Còn hàng
  HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: 710G7
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: FCFYY 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: FCFYY Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5''. Part: FCFYY
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: X4GP6 8.800.000đ HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: X4GP6 Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: X4GP6
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: NWTD0 7.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: NWTD0 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: NWTD0
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: HF81W 7.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: HF81W Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 512n 2.5''. Part: HF81W
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 10TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: 00HVH Liên hệ HDD DELL 10TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: 00HVH Còn hàng
  HDD DELL 10TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: 00HVH
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 6PJGC 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 6PJGC Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 6PJGC
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge T440, T640, M640 VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: XM61F Liên hệ HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: XM61F Còn hàng
  HDD DELL 8TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 3.5''. Part: XM61F
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge R740
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2.4TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: GND9R Liên hệ HDD DELL 2.4TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: GND9R Còn hàng
  HDD DELL 2.4TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: GND9R
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge T440, T640, M640 VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: DWW1T Liên hệ HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: DWW1T Còn hàng
  HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: DWW1T
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge T440, T640
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: R9Y15 Liên hệ HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: R9Y15 Còn hàng
  HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: R9Y15
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge T440, T640
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0XY986 Liên hệ HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0XY986 Còn hàng
  HDD DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0XY986
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0V768J Liên hệ HDD DELL 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0V768J Còn hàng
  HDD DELL 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0V768J
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 1.2TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0WXPCX 8.200.000đ HDD DELL 1.2TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0WXPCX Còn hàng
  HDD DELL 1.2TB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0WXPCX
  Giá bán: 8.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0F4VMK 7.800.000đ HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0F4VMK Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0F4VMK
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 04HGTJ 7.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 04HGTJ Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 04HGTJ
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0R95FV 5.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0R95FV Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0R95FV
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 300GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 07FJW4 4.200.000đ HDD DELL 300GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 07FJW4 Còn hàng
  HDD DELL 300GB SAS 15K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 07FJW4
  Giá bán: 4.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 300GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0YJ2KH 3.000.000đ HDD DELL 300GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0YJ2KH Còn hàng
  HDD DELL 300GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5''. Part: 0YJ2KH
  Giá bán: 3.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 300GB, Ultra 320, 15K SCSI. Part: 400-13184 3.800.000đ HDD DELL 300GB, Ultra 320, 15K SCSI. Part: 400-13184 Còn hàng
  HDD DELL 300GB, Ultra 320, 15K SCSI. Part: 400-13184
  Giá bán: 3.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: Dell PowerEdge 800, 1600, 1600SC, 1650, 1750, 1800 1850, 1855, 2600, 2650, 2800, 2850, 3250, 6600, 6650 6800, 6850, 700, 7150, 7250, 800, 830, 8450, SC1500 SC1600 Series, Servers PowerVault 220S, 221S, 770N 775N, 220F, 650F, 660F SCSI Arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: DELL

 • HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 400-22283 5.600.000đ HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 400-22283 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 400-22283
  Giá bán: 5.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 341-9251 4.400.000đ HDD DELL 500GB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 341-9251 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SATA 7.2K 3Gbps 2.5''. Part: 341-9251
  Giá bán: 4.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4 9.600.000đ HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4 Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4
  Giá bán: 9.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL PowerEdge R410, T410, R610, T610, R710, T710 M600, M605, M610, M710, M805, M905, M1000e, MD1120
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406 9.600.000đ HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406 Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406
  Giá bán: 9.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL PowerEdge R410, T410, R610, T610, R710, T710 M600, M605, M610, M710, M805, M905, M1000e, MD1120
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX 3.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX
  Giá bán: 3.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8WP8W 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8WP8W Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8WP8W
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

Lựa chọn
Xem trang123456Tiếp theo
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm