PIN Original !!! hay còn gọi là PIN Chính Hãng

2015-07-21 10:06:25

Với nhu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng và dung lượng của Pin laptop.
Chúng tôi đã liên hệ với nhà máy để có được những sản phẩm cho Pin laptop (Original -  hay còn gọi là Pin Chính Hãng ). Dưới đây là danh sách các Pin đã có... Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các loại khác như:

PIN IBM:
PIN IBM ThinkPad T40, T41, T42, T43, R50E, R51, R52, P/N: 92P1012, 6Cell,  Original    
PIN IBM ThinkPad T40, T41, T42, T43, R50E, R51, R52, P/N: 92P1012, 9Cell,  Original    
PIN Battery IBM ThinkPad T60, R60, P/N: 40Y6795, 40Y6797, 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad T60, R60, P/N: 40Y6795; 40Y6797, 9Cell, Original   
PIN Battery IBM ThinkPad T61, R61, P/N: 41U3197, 4Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad T61, R61, P/N: 41U3197, 6Cell, Original   
PIN Battery IBM ThinkPad T61, R61, P/N: 41U3197, 9Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X60, X60s, X61, P/N: 40Y6999; 40Y7001, 4Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X60, X60s, X61, P/N: 92P1170, 8Cell, Original    
PIN IBM ThinkPad  X60, X61 Tablet series, 4Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad  X60,  X61 Tablet series, 8Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X200, P/N: 42T4542; 42T4543, 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X200, P/N: 42T4542; 42T4543, 9Cell, 6600mAh, Original   
PIN IBM ThinkPad X200, P/N: 42T4542; 42T4543, 9Cell, 7800mAh, Original   
PIN IBM ThinkPad X200 Tablet, P/N: 43R9257, 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X200 Tablet, P/N: 43R9257, 9Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad W700, P/N: 42T4558; 42T455, 9Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad SL410, SL510, T410, T510, W510, P/N: 42T4235, 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad T400s, T410s, 42T4688, 42T4690, 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad T420s (42T4845), 6Cell, Original   
PIN IBM ThinkPad X220, X220i, X220s, Original


   
PIN LENOVO:
PIN Lenovo IdeaPad S9, S10, P/N: L08S3B21; L08S6C21, 6Cell, Original   
PIN Lenovo 3000, N100, C200, P/N: 40Y8315, 6Cell, Original   
PIN Lenovo 3000 N200, P/N: 42T5237; 42T4515, 6Cell, Original   
PIN Lenovo 3000 Y400, Y410, P/N: 43R1954, 6Cell, Original   
PIN Lenovo 3000 G400, G410, P/N: BAHL00L6S; 121SS080C, Original   
PIN Lenovo 3000 G430, G450, G530, P/N: 42T4585; 42T4586, Original   
PIN Lenovo 3000 G230, E23, P/N: L08M6D21; L08S6D21, Original   
PIN Lenovo 3000 G460, G560, G460A, LO9S6Y02, LO9L6Y02, Original   
PIN Lenovo 3000 Y430, V450, P/N: L08O6D01; L08O6D02, Original    
PIN Lenovo Y510, Y530 ,Y710, Y730, P/N: 121TS0A0A: 121000649, Original   
PIN Lenovo Ideapad Y450, Y550, P/N: L08S6D13; L08O6D13, Original   
PIN Lenovo IdeaPad Y330, U330, P/N: L08L6D11; L08S6D12, Original    
PIN Lenovo IdeaPad Y650, P/N: L08S6T13, Original    
PIN Lenovo F30, P/N: SQU-521, Original   
PIN Lenovo U350, P/N: 57Y6265; L09C4P01, Original   
PIN Lenovo U450, U550, Original   
PIN Lenovo U460, L09C8Y22, L09N8Y22, Original   PIN SONY:
PIN Sony Vaio PCG-V, PCG-Z Series, P/N: PCGA-BP2V, Original   
PIN Sony Vaio VGN SZ, FE, N, S, FS, P/N: VGP-BPS2; VGP-BPS2A; VGP-BPS2B, 6Cell, Original    
PIN Battery Sony Vaio VGN SZ, FE, N, S, FS series, P/N: VGP-BPL2, 9Cell, Original   
PIN Sony Vaio VGN-AX, VGN-BX Series, P/N:VGP-BPS4, Original    
PIN Sony Vaio VGN-TX Series, P/N: VGP-BPL5A; VGP-BPS5A, Original    
PINSony Vaio VGN-FZ series, P/N : VGP-BPS8, Original    
PIN Sony Vaio VGN-NR, CR, AR, SZ series,P/N: VGP-BPS9, Original    
PIN Sony Vaio VGN-TZ series, P/N: VGP-BPS11, Original    
PIN Sony Vaio VGN-Z series, P/N: VGP-BPS12, Original    
PIN Sony Vaio VGN-AW, BZ, CS, FW, NS, SR, P/N: VGP-BPS13, Original   
PIN Sony Vaio VGN-TT, P/N: VGP-BPS14, Original   
PIN Sony Vaio VPC-W series, P/N: VGP-BPS18, Original    
PIN Sony Vaio Z series, P/N: VGP-BPS20, Original    
PIN Sony Vaio VPC-E, EB series, P/N: VGP-BPS22, Original    
PIN Sony Vaio VPC-CP series, P/N: VGP-BPS23, Original    
PIN Sony Vaio VPC-S series, VPC-W, P/N: VGP-BPS24, Original    
PIN Sony Vaio VPC-CA, CB series, VPC-W, P/N: VGP-BPS26, Original

   

PIN TOSHIBA:
PIN Toshiba Mini NB300, NB301, NB302, NB303, NB304, NB305, P/N: PA3784U, Original   
PIN Toshiba Tecra A2,M2,M2V,Satellite A50, A55, P/N: PA3356U; PA3357U, 6Cell, 6Cell, Original   
PIN Toshiba Satellite L10, L20, L25, L30, L35, L100, Tecra L2, P/N: PA3420U-1BRS, Original   
PIN Toshiba Satellite A80,A100,M50 M100, P/N: PA3399U-1BAS;PA3457U;PA3465U, 6Cell,Original   
PIN Toshiba sattelite A60 A65, P/N:PA3384, Original   
PIN Toshiba Tecra S1, P/N:PA3248U-1BRS, PA3257, Original   
PIN Toshiba Satellite A200,L200,L300,L400 L500, P/N: PA3353U; PA3534U; PA3535U, 6Cell, Original    
PIN Toshiba Satellite A200,L200,L300,L400,L500, P/N: PA3353U; PA3534U; PA3535U, 9Cell, Original    
PIN Toshiba Satellite M300, U400, P/N: PA3634U-1BAS; PA3635U-1BRM, 6Cell, Original   
PIN Toshiba Satellite M300, U400, P/N: PA3634U-1BAS; PA3635U-1BRM, 9Cell, Original   
PIN Toshiba Satellite M30x, M35x, M40x, P/N:PA3395U-1BRS; PA3421U-1BRS, Original   
PIN Toshiba Portege A600, A605, R500, R505, R600, P/N: PA3612U-1BRS, Original    
PIN Toshiba Portege 2000, 2010, R100, R200, P/N: PA3154U-2BRS, Original   
PIN Toshiba Portege R150 P/N: PA3349U, Original NEW !   
PIN Toshiba Satellite P200,L350,P300, P/N: PA3536, 4000mAh, Original NEW !   
PIN Toshiba Satellite P200,L350, P300, P/N: PA3537, 9Cell Original  NEW !   
PIN Toshiba Satellite U300, P/N: PA3535U; PA3594U; PA3595U, 6Cell, Original    PIN DELL:
PIN Dell Inspirion 700M, 710M, P/N: 312-0306; 312-0346, 8Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 630M, 640M, E1405, XPS M140, P/N: 312-0451; 312-0373; 312-0450, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 630M, 640M, E1405, XPS M140, P/N: 312-0451; 312-0373; 312-0450, 9Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 6400, E1505, P/N: 312-0427; 312-0428; 312-0460, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 6400, E1505, P/N: 312-0427; 312-0428; 312-0460, 9Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 6000, 9200, 9300, 9400, E1705, XPS M170,P/N: 310-6321; 310-6322; 9Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 6000, 9200, 9300, 9400, E1705, XPS M170,P/N: 310-6321; 310-6322; 9Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 13z, 1370, P/N: MT3HJ; G3VPN, 4Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 13z, 1370, P/N: MT3HJ; G3VPN, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 13z, 1370, P/N: MT3HJ; G3VPN, 9Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 14z,15z, 1470, 1570, P/N: 312-1008; 451-11468, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 14z,15z, 1470, 1570, P/N: 312-1008; 451-11468, 9Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 14, 17, Vostro 1440, 1750, P/N: 312-0625; 312-0633, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 1425, 1427..., P/N: BATE80L6; 90-NFV6B1000Z, Original    
PIN Dell Inspiron 1520,1521, 1720, 1721, Vostro 1500, 1700, P/N: 312-0504; 312-0513, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspiron 1520,1521, 1720, 1721, Vostro 1500, 1700, P/N: 312-0504; 312-0513, 9Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 1525, 1526, 1545, 14, 1440, 17, 1750, P/N: RN873,X284G 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 1300, B120, B130, P/N: 312-0416; 0XD184; XD187, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 1320, Y264R, NEW, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 13R, 14R, N4010, J1KND, 9T48V  NEW, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 14V, 14VR, N4020, N4030, 0M4RNN, FMHC10, TKV2V , W4FY, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspirion 1464, 1564, 1764, JKVC5, NEW,  6Cell, Original   
PIN Dell XPS M1210, M1240, P/N: 51-10356; 451-10357; 451-10370, 6Cell, Original   
PIN Dell Vostro 1200, P/N: BATFT00L4; RM627, Original   
PIN Dell Vostro 1310, 1320, 1510, 1520, 2510, P/N: T114C; T116C; K738H, 6 cell, Original   
PIN Dell Vostro 1400, 1420, Inspiron 1410, 1420. P/N: 312-0543; 312-0580, 6Cell, Original   
PIN Dell Vostro 1400, 1420, Inspiron 1410, 1420. P/N: 312-0543; 312-0580, 9Cell, Original   
PIN Dell Vostro A840, A860, 1014, 1015, P/N: 451-10673; F286H; F287F, Original   
PIN Dell Vostro 3300,3350, P/N: 07W5X0, 0XXDG0  - 4Cell, Original   
PIN Dell Vostro 3300,3350, P/N: 07W5X0, 0XXDG0  - 8Cell, Original   
PIN Dell Studio Studio 14, 1435, 1436 series, WT870, 6Cell, Original   
PIN Dell Studio Studio 1450, 1457, 1458, 0U600P, 312-4009, P219P, U597P, W356P 6Cell, Original   
PIN Dell Studio 15, 1535, 1536, 1537, 1555, P/N: KM904; KM905; MT264, 6Cell, Original    
PIN Dell Studio 15, 1535, 1536, 1537, 1555, P/N: KM904; KM905; MT264, 9Cell, Original    
PIN Dell Studio 17, 1735, 1736, 1737, P/N: KM973; KM974; KM978; MT335, 6Cell, Original   
PIN Dell Studio 17, 1735, 1736, 1737, P/N: KM973; KM974; KM978; MT335, 9Cell, Original    
PIN Dell Studio XPS 16, 1640, 1645, 1647, P/N: 312-0814; U011C; W298C, 6Cell, Original   
PIN Dell Studio XPS 13, 1340, P/N: P891C, T555C, 6Cell, Original    
PIN Dell XPS M1330, P/N: PU556, WR050 , 6Cell, Original    
PIN Dell XPS M1330, P/N: PU556, WR050 , 9Cell, Original   
PIN Dell XPS M1530, 1530, P/N: 312-0664; HG307; RU006, 6Cell, Original    
PIN Dell XPS M1530, 1530, P/N: 312-0664; HG307; RU006, 9Cell, Original    
PIN Dell Latitude D420, D430, P/N: DELL-312-0445; 451-10365, 6Cell, Original    
PIN Dell Latitude D420, D430, P/N: 312-0443; 312-0445, 9Cell, Original    
PIN Dell Latitude D500, D600, Inspiron 500M, 600M, P/N: 312-0195; W1605 6Cell, Original   
PIN Dell Latitude D620, D630, D631, D640, P/N: 312-0383; 312-0384; 312-0386, 6Cell, Original    
PIN Dell Latitude D620, D630, D631, D640, P/N: 312-0383; 312-0384; 312-0386, 9Cell, Original    
PIN Dell Latitude E4200, P/N: Y082C, Y085C, Y084C, 6Cell  Original    
PIN Dell Latitude E4300 E4310, P/N: FM332 FM332, 6Cell, Original    
PIN Dell Latitude E5400, E5500, P/N: KM668; KM742; KM752, 6Cell, Original   
PIN Dell Latitude E5400, E5500, P/N: KM668; KM742; KM752, 9Cell, Original   
PIN Dell Latitude E6400, E6500, M2400, M4400, P/N: PT434; PT435; PT436, 4Cell, Original   
PIN Dell Latitude E6400, E6500, M2400, M4400, P/N: PT434; PT435; PT436, 6Cell, Original   
PIN Dell Inspiron Mini 9, 910, P/N: W953G;312-0831, 8Cell, Original    
PIN Dell Mini 10, Inspiron 11z, 11v, 1010, P/N: 312-0907; 312-0908; 312-0931, 8Cell, Original    
PIN Dell Mini 10, Inspiron 11z, 11v, 1010, P/N: 312-0810; 451-10703, 8Cell, Original    
PIN Dell Adamo, XPS P02S, XPS P02S001, P/N: 0G223N; C775R , 6Cell, Original

   

PIN HP, COMPAQ:
PIN HP Mini 1000, P/N: HSTNN-DB80, 4Cell, Original   
PIN HP Mini 110, P/N: HSTNN-CB0D, 8 Cell, Original   
PIN Compaq Presario B1200, P/N: HSTNN-OB53, 4Cell, Original    
PIN Compaq Presario B1200, P/N: HSTNN-OB53, 8Cell, Original    
PIN Compaq Presario B1900, P/N: HSTNN-DB35, 4Cell, Original    
PIN Compaq Presario B1900, P/N: HSTNN-DB35, 8Cell, Original    
PIN HP Nc6100, Nc6200, Nx6110, Nx6120, P/N: HSTNN-C12C PB994A HSTNN-1B05 , Original    
PIN HP Pavilion DV1000, V2000, M2000, V4000, P/N: HSTNN-DB10; HSTNN-DB17, 6Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV1000,V2000,M2000,V4000, P/N: HSTNN-DB10;HSTNN-DB17, 12Cell, Original   
PIN HP 8200, Nw8200, NX8400, NW8440, NW9440, NX7400; HSTNN-DB06, 8Cell, Original   
PIN HP Probook 4405, 4406, 4410, 4411, 4412, 4413, 4415, 4418, P/N: HSTNN-DB90, Original    
PIN HP Probook 4410S, 4411, 4412, 4413- P/N: HSTNN-DB90, 6 Cell, Original    
PIN HP Probook 4210, 4310 P/N: HSTNN-OB91, 4 Cell, Original    
PIN HP Probook 4210, 4310 P/N: HSTNN-OB91, 8 Cell, Original    
PIN HP Probook 4420, P/N: HSTNN-IB1A, 6 Cell Original    
PIN HP Probook 4320, 4520, 420, 320, 620- P/N: HSTNN-Q81C, 6cell, Original    
PIN HP Probook 4510s, 4515s, 4710s, HSTNN-I60c-5, HSTNN-Ib89, HSTNN-OB88, 6 Cell, Original    
PIN HP Probook 5310m 5320m, HSTNN-C72C AT907AA, 6 Cell, Original    
PIN HP 500, 520, P/N: HSTNN-IB39; HSTNN-IB44, 4 Cell, Original   
PIN HP 6520S, 6520, 6530s, 6535s, 540, P/N: HSTNN-OB51, 6 Cell, Original   
PIN HP 6720s, 6730s, 6820s, 6830s, 550, 610, HSTNN-IB51, HSTNN-IB52  6 Cell, Original   
PIN HP 6530 6535b, 6730b, 6735b, 6930p, P/N: HSTNN-UB68, 6 Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV2000, DV6000, Compaq V3000, V6000, P/N: HSTNN-IB42, 6Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV2000, DV6000, Compaq V3000, V6000, P/N: HSTNN-IB42, 12Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV3000, P/N: HSTNN-CB71; HSTNN-OB7, 6Cell, Original   
PIN Compaq Presario B1900, P/N: HSTNN-DB35, 8Cell, Original   
PIN HP Pavilion DM3, DM3Z, ENVY 13 , P/N: HSTNN-E02C, HSTNN-E03C, HSTNN-IB99, 6Cell,Original   
PIN HP Envy 15, 15T, P/N: HSTNN-Q42C, HSTNN-DB0J, HSTNN-IB01, 9Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV2, P/N: HSTNN-CB87; HSTNN-XB87, 4 Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV3, Compaq CQ35. P/N: HSTNN-IB94; HSTNN-LB93, 6Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV3, Compaq CQ35 . P/N: HSTNN-IB94; HSTNN-LB93, 12Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV4,DV5,DV6,HDX16,CQ40,CQ50,CQ60,CQ70,P/N:HSTNN-CB72.6Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV4,DV5,DV6,HDX16,CQ40,CQ50,CQ60,CQ70,P/N:HSTNN-CB72.12Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV7, DV8, HDX 18, P/N: HSTNN-DB75; HSTNN-IB75, 6Cell, Original   
PIN HP Pavilion DV7, DV8, HDX 18, P/N: HSTNN-DB75; HSTNN-IB75, 9Cell, Original   
PIN HP Pavilion TX1000, TX2000, P/N: HP HSTNN-OB37, 4Cell, Original   
PIN HP Pavilion TX1000, TX2000, P/N: HP HSTNN-OB37, 8 Cell, Original   
PIN Compaq Presario CQ20, 2230, HSTNN-OB77, 4Cell, Original   
PIN Compaq Presario CQ20, 2230, HSTNN-OB77, 8Cell, Original   
PIN Compaq Presario CQ32, CQ42, CQ62, CQ72, DM4, G62, G72. P/N: HSTNN-Q60C, 6Cell, Original   
PIN Compaq Presario CQ32, CQ42, CQ62, CQ72, DM4, G62, G72. P/N: HSTNN-Q60C, 9Cell, Original   
PIN HP NC4200, NC4400, TC4200, TC4400, P/N: HSTNN-UB12, Original   
PIN HP 510, 530, P/N: HSTNN-IB45; HSTNN-FB40, 6 Cell, Original   
PIN HP EliteBook 8530, 8710B, 8730W, HSTNN-OB60, HSTNN-I43 (9CELL Original) NEW !   
PIN HP Pavilion HDX9000 P/N: HSTNN-FB47, 9Cell, Original 

  

PIN ACER:
PIN Acer TravelMate 2300, As 1410, 1640, 5000LCi, 5500WLMi, P/N: LCBTP03003; 8cell, Original   
PIN Acer Travelmate  5320, 5520, 5720, TM00741,TM00751, GRAPE32, 8 Cell, Original   
PIN Acer Timeline 3810, 4810, 5810, P/N: AS09D34; AS09D36; AS09D56; AS09D70; 6Cell, Original   
PIN Acer Aspire 4310, 4320,4520,4710, 4720, 4920, P/N: AS07A31;AS07A32;AS07A41; 6Cell Original   
PIN Acer Aspire 4310, 4320, 4520, 4710, 4720, 4920, P/N: AS07A31; AS07A32, 12Cell Original   
PIN Acer Aspire 2420, 2920, 3620, 5540, 5550, 5560, P/N: BTP-AQJ1, 6Cell, Original   
PIN Acer Aspire 2420, 2920, 3620, 5540, 5550, 5560, P/N: BTP-AQJ1, 9Cell, Original   
PIN Acer Aspire 3100, 3690, 5100, 5610, BATBL50L6, 8 cell, Original   
PIN Acer Aspire 3600, 5500, 5600, 5700, TM2400, P/N; BATEFL50L6C40, 6Cell Original   
PIN Acer Aspire 3600, 5500, 5600,  5700, TM2400, P/N; BATEFL50L6C40, 9Cell Original   
PIN Acer Aspire 5220, 5520G, 5710, 5720, 5920, 6920, 6920G, 7520, P/N: AS07B31;AS07B41, Original   
PIN Acer Aspire 3660, 4220, 5100, 5600, 7000, 9300, 9400, P/N: 3UR18650Y-2-QC236, Original    
PIN Acer Aspire One A110, A150, A110, A150, ZG5, P/N: ,UM08A73,UM08B74, 4Cell Original   
PIN Acer Aspire One A110, A150, AoA110, AoA150, ZG5, P/N:UM08A73,UM08B74, 8Cell Original   
PIN Acer Aspire One 531, 571, UM09A31 8Cell Original   
PIN Acer Aspire One 532h, AO532h all Series  P/N: UM09H41; UM09H31; UM09H36, 8Cell, Original   
PIN Acer Aspire 4741, 5741, P/N:AS10D31, AS10D3E, AS10D41, (63Wh)  6Cell, Original   
PIN Acer eMachines E630, E725, D525, D725, AS09A31, AS09A41, AS09A56, 6 Cell,  Original   PIN APPLE:

PIN Apple MacBook 13.3'', P/N: A1185, White , Original   
PIN Apple MacBook 13.3'', P/N: A1185, Black , Original   
PIN Apple MacBook Pro 15.4'', P/N: A1175, White, Original   
PIN Apple MacBook 13.3'', P/N: A1280, White, Original   
PIN Apple MacBook Pro 15.4'', P/N: A1281, White, Original 

  

PIN ASUS:
PIN Asus A3, 1300, A3000, A6,A600, Z9100, 9200, 9300, P/N: A41-A3, A41-A6, A42-A3,  Original   
PIN Asus F6, F9 Series, P/N: A31-F9, A32-F9, 6Cell, Original   
PIN Asus A8, A8000, F8, F80, N80, N81, Z99, X80, P/N: A32-A8, Original   
PIN Asus A9, F2, F3, M51, Z53, Z96JS,  S6, Z6, S9, P/N: A32-F2, A32-F3, A32-Z94, 6Cell, Original   
PIN Asus M5, M52, M5000, S5, S5000, W5, W5000, P/N: A31-S5,A32-S5,S5NBTB1A , Original    
PIN Asus M7, M7V, Z7100, Z7100A, Z7100V, P/N:  A42-M7, 6Cell, Original    
PIN Asus M9 Series, W7 Series, P/N: A32-M9, A33-M9, A32-W7, A33-W7, 6Cell, Original    
PIN Asus M9, W7, W7000, Compaq B2805, P/N: A32-M9, A33-M9, A32-W7, A33-W7, 9Cell, Original   
PIN Asus F5, X50, X50, X51, X59, P/N: A32-F5, Original   
PIN Asus M50, M60, M70, P/N: A32-M50 , Original   
PIN Asus L3, M2000, M2400, M2422, M2, L31, L32, L34, L35, L3000, P/N: A42-M2,  8Cell, Original   
PIN Asus V2, V2J, V2S, P/N: A32-V2, 70-NL51B1000M; 90-NL51B1000, Original   
PIN Asus W2000 series, W2 series, P/N: A42- W2, 8 Cell, Original   
PIN Asus W3, W3000, W3A, W3J, W3N, P/N: A41-W3, A42-W3, 70-NCB1B1001M, 8Cell, Original   
PIN Asus A4, A4000, P/N: A42-A4, 8Cell, Original   
PIN Asus U1, U2, U3,N10E, N10J, N10Jc, P/N: A32-U1, 6 Cell, Original   
PIN Asus U5 Series, P/N: A32-U5, Original    
PIN Asus U6, U6V, U6S,  P/N: A32-U6, Original    
PIN Asus UL20, Eee PC 1201, 1201N, 1201HA, 1201T, P/N: A32-UL20,  Original   
PIN Asus X51, X51H, X51L, X51R, X51RL, T12, P/N: A32-T12, A32-X51, Original    
PIN Asus Eee PC 901, 904, 1000, 1002, P/N: AL22-901;  AL23-901; AP23-901, 6Cell, Original   
PIN Asus Eee PC 1005, 1005H, 1005HA, P/N: AL31-1005, Original   
PIN Asus UL30, UL50, UL80, P/N: A42-UL30, NEW! Original   
PIN Asus K40, K50, K60, K70, X8, P/N: A32-F82, NEW! Original   
PIN Asus A40,A42, K42,K52, P/N: A32-K52  Original   
PIN Asus A43 Series, P/N: A42-K43, NEW! Original   PIN MSI:
PIN MSI U90, U90X, U100, P/N: BTY-S11, BTY-S12, 6Cell, Original   
PIN MSI MS1006, MS1012, MS1058, P/N:  BTY-S25, 4Cell, Original   PIN GATEWAY:
PIN Gateway w35044lb, w35052lb, M6205m, M6206m, M6315, P/N: SQU-715, SQU-720, 6Cell, Original   


Các Pin mới này đã khắc phục những lỗi của Pin trước và có dung lượng cao hơn. có rất nhiều sản phẩm mới về chưa cập nhật các bạn có nhu cầu xin liên hệ Công ty chúng tôi.

 

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ Quý khách!

Chăm sóc khách hàng: 04.3628.1897 hoặc Hotline: 01234.688.688
Bán hàng online:  (04) 3628.1896
---------------------------------------------------------------------------------------------
CÔNG TY MÁY TÍNH AT
Chi nhánh: 234 Lê Thanh Nghị – Đồng Tâm - Hai Bà Trưng – Hà nội
Điện thoại: 04. 36281896 – Fax: 04 36281897
Trụ sở: Số 3/8 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37474678 – Fax: 04 37474679
Email: at@atcomputer.vn
Website: www.ATcomputer.vn

 

Nhận xét bài viêt

Để viết bình luận & đánh giá sản phẩm. Bạn Vui lòng đăng nhập tài khoản đã đăng ký trên website hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Gmail


Hiện tại chưa có ý kiến đánh giá nào về sản phẩm. Hãy là người đầu tiên chia sẻ cảm nhận của bạn.

Nhận xét bài viết Qua Facebook
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm