LINH KIỆN SERVER

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • HDD HP 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 791034-B21 10.200.000đ HDD HP 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 791034-B21 Còn hàng
  HDD HP 1.8TB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 791034-B21
  Giá bán: 10.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

   

 • HDD HP 1.2B SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781518-B21 8.200.000đ HDD HP 1.2B SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781518-B21 Còn hàng
  HDD HP 1.2B SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781518-B21
  Giá bán: 8.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

   

 • HDD HP 900GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 785069-B21 7.800.000đ HDD HP 900GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 785069-B21 Còn hàng
  HDD HP 900GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 785069-B21
  Giá bán: 7.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

   

 • HDD HP 600GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781516-B21 5.800.000đ HDD HP 600GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781516-B21 Còn hàng
  HDD HP 600GB SAS 10K RPM 12Gbps SFF ENT 2.5''. Part: 781516-B21
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

   

 • HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG720 Liên hệ HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG720 Còn hàng
  HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG720
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG715 6.800.000đ HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG715 Còn hàng
  HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG715
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG710 5.800.000đ HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG710 Còn hàng
  HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG710
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG705 4.800.000đ HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG705 Còn hàng
  HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5'' G3HS SED. Part: 00WG705
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG700 Liên hệ HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG700 Còn hàng
  HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG700
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG695 6.800.000đ HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG695 Còn hàng
  HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG695
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG665 8.800.000đ HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG665 Còn hàng
  HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG665
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG690 4.800.000đ HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG690 Còn hàng
  HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS. Part: 00WG690
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 1.8TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA271 Liên hệ HDD IBM 1.8TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA271 Còn hàng
  HDD IBM 1.8TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA271
  Giá bán: Liên hệ
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA261 Liên hệ HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA261 Còn hàng
  HDD IBM 1.2TB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA261
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA251 6.800.000đ HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA251 Còn hàng
  HDD IBM 900GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA251
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3650 M5, X3250 M6, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA231 9.200.000đ HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA231 Còn hàng
  HDD IBM 600GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA231
  Giá bán: 9.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA241 5.800.000đ HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA241 Còn hàng
  HDD IBM 600GB 12G SAS 10K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA241
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA221 5.800.000đ HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA221 Còn hàng
  HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5'' SFF G3HS 512e. Part: 00NA221
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M5, X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00WG660 5.800.000đ HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00WG660 Còn hàng
  HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00WG660
  Giá bán: 5.800.000 đ
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA496 14.800.000đ HDD IBM 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA496 Còn hàng
  HDD IBM 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA496
  Giá bán: 14.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M6, X3650 M5, X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA491 8.800.000đ HDD IBM 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA491 Còn hàng
  HDD IBM 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 00NA491
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M6, X3650 M5), X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00AR324 5.800.000đ HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00AR324 Còn hàng
  HDD IBM 300GB 12G SAS 15K 2.5''. Part: 00AR324
  Giá bán: 5.800.000 đ
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M6, X3650 M5), X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 00WG685 4.800.000đ HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 00WG685 Còn hàng
  HDD IBM 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 00WG685
  Giá bán: 4.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: IBM FLEX SYSTEM X240 M5, X280 X6, X480 X6, X880 X6, NEXTSCALE NX360 M5, SYSTEM X3250 M6, X3650 M5), X3950 X6
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765464-B21 8.800.000đ HDD HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765464-B21 Còn hàng
  HDD HP 1TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765464-B21
  Giá bán: 8.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9, BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9, XL230a Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HDD HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765466-B21 14.800.000đ HDD HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765466-B21 Còn hàng
  HDD HP 2TB 12G SAS 7.2K 2.5''. Part: 765466-B21
  Giá bán: 14.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9, BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9, XL230a Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HDD HP 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 785067-B21 5.150.000đ HDD HP 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 785067-B21 Còn hàng
  HDD HP 300GB 12G SAS 10K 2.5''. Part: 785067-B21
  Giá bán: 5.150.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 Performance, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9, BL460c Gen9, BL460c Gen9 Base, BL460c Gen9 Entry, BL460c Gen9, XL230a Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HDD FUJITSU 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-E190 12.500.000đ HDD FUJITSU 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-E190 Còn hàng
  HDD FUJITSU 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-E190
  Giá bán: 12.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: FUJITSU

 • HDD FUJITSU 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-L160 10.500.000đ HDD FUJITSU 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-L160 Còn hàng
  HDD FUJITSU 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: F26361-F5247-L160
  Giá bán: 10.500.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: FUJITSU

 • HDD FUJITSU 300GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: S26361-F5247-L130 8.900.000đ HDD FUJITSU 300GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: S26361-F5247-L130 Còn hàng
  HDD FUJITSU 300GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: S26361-F5247-L130
  Giá bán: 8.900.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box )
  Hãng sản xuất: FUJITSU

 • HDD IBM 500GB SAS 7.2K 6Gbps 2.5'' SFF G2 HS SED. Part: 90Y8954 4.400.000đ HDD IBM 500GB SAS 7.2K 6Gbps 2.5'' SFF G2 HS SED. Part: 90Y8954 Còn hàng
  HDD IBM 500GB SAS 7.2K 6Gbps 2.5'' SFF G2 HS SED. Part: 90Y8954
  Giá bán: 4.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X3500 M4,  X3550 M4,  X3650 M4
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM
 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 7YX58
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5''. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG 8.600.000đ HDD IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5''. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG Còn hàng
  HDD IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5''. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG
  Giá bán: 8.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HS12, HS12, HS22; SYSTEM X3200; X3200 M2; X3250; X3250 M2; X3350; X3400; X3455; X3500; X3550; X3650; X3655; X3755; X3850 M2; X3950 M2..M3
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4 9.600.000đ HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4 Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 8JRN4
  Giá bán: 9.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL PowerEdge R410, T410, R610, T610, R710, T710 M600, M605, M610, M710, M805, M905, M1000e, MD1120
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406 9.600.000đ HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406 Còn hàng
  HDD DELL 900GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-3406
  Giá bán: 9.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL PowerEdge R410, T410, R610, T610, R710, T710 M600, M605, M610, M710, M805, M905, M1000e, MD1120
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XKGH0
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XDJKW
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0XCTT1
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VT8NC
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T 5.800.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0VPY7T
  Giá bán: 5.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 400-19736
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: NV0G9
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: K831N
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: D7MYF
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 55RMX
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-2093
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 342-0428
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 341-9873
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: W335K, 0W335K
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R734K, 0R734K
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9 Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0NV0G9
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0K831N
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 0D7MYF
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX 4.600.000đ HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX Còn hàng
  HDD DELL 500GB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 055RMX
  Giá bán: 4.600.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: XXR60
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: R72NV
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: MHWN8
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: G11X0
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: CCWW3
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: C5R62
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91 6.800.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5''. Part: 96G91
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

Lựa chọn
Xem trang1234567Tiếp theo
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm