Hdd server

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8X5PJ, 400-AJPL 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8X5PJ, 400-AJPL Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8X5PJ, 400-AJPL
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2C8HJ, 400-ANWZ 5.200.000đ DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2C8HJ, 400-ANWZ Còn hàng
  DELL 2TB SAS 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2C8HJ, 400-ANWZ
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: WMRYF, 400-AJPH 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: WMRYF, 400-AJPH Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: WMRYF, 400-AJPH
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4W3N5, 400-AJOR 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4W3N5, 400-AJOR Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4W3N5, 400-AJOR
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: FJ3VW, 400-AHWN
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4JPG7, 400-AJQB 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4JPG7, 400-AJQB Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 4JPG7, 400-AJQB
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: CDTWY, 400-AJPE 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: CDTWY, 400-AJPE Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: CDTWY, 400-AJPE
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AJPP 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AJPP Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AJPP
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 1TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8KC5T, 400-ALUO 5.400.000đ DELL 1TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8KC5T, 400-ALUO Còn hàng
  DELL 1TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 8KC5T, 400-ALUO
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: T5FTD, 400-AKLM 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: T5FTD, 400-AKLM Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: T5FTD, 400-AKLM
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: MRDPF, 400-AJUN 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: MRDPF, 400-AJUN Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: MRDPF, 400-AJUN
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C71JJ, 400-AOWI 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C71JJ, 400-AOWI Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C71JJ, 400-AOWI
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: WCJ3G, 400-ATJZ 5.200.000đ DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: WCJ3G, 400-ATJZ Còn hàng
  DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: WCJ3G, 400-ATJZ
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: H0D63, 400-AOXC 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: H0D63, 400-AOXC Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: H0D63, 400-AOXC
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: P6XJ0, 400-AOWP 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: P6XJ0, 400-AOWP Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: P6XJ0, 400-AOWP
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 9FM3T, 400-ATIL 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 9FM3T, 400-ATIL Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 9FM3T, 400-ATIL
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: JKJHF, 400-ATKB 5.200.000đ DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: JKJHF, 400-ATKB Còn hàng
  DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 2.5. Part: JKJHF, 400-ATKB
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C92R3, 400-ATIM 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C92R3, 400-ATIM Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: C92R3, 400-ATIM
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AVUN 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AVUN Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: FT6PJ, 400-AVUN
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512e 2.5. Part: WMRYF, 400-AVUM 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512e 2.5. Part: WMRYF, 400-AVUM Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512e 2.5. Part: WMRYF, 400-AVUM
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: JF8CD, 401-ABHW 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: JF8CD, 401-ABHW Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: JF8CD, 401-ABHW
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: K6JTH, 401-ABHV 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: K6JTH, 401-ABHV Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: K6JTH, 401-ABHV
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: N0Y4N, 400-AUNQ 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: N0Y4N, 400-AUNQ Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: N0Y4N, 400-AUNQ
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 3F2YF,400-AUKY 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 3F2YF,400-AUKY Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 3F2YF,400-AUKY
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: GNNKJ, 400-AXCU 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: GNNKJ, 400-AXCU Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: GNNKJ, 400-AXCU
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: NMYR4, 400-AXCW 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: NMYR4, 400-AXCW Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: NMYR4, 400-AXCW
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2XVT3, 400-AXCO 5.200.000đ DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2XVT3, 400-AXCO Còn hàng
  DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 512n 2.5. Part: 2XVT3, 400-AXCO
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge
  -C4130, FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M820, M830, M830P, M915
  -R220, R330XL, R420, R430, R520, R530, R620, R630, R630XL, R720, R720XD, R730, R730XD, R730XL, R730XD XL, R820, R830, R920, R930, T320, T420, T430, T630
  -MD1420, MD3400, MD3460, MD3860I, VRTX
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: HDRKR, 400-AXDC 5.200.000đ DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: HDRKR, 400-AXDC Còn hàng
  DELL 2TB SATA 7.2K RPM 12Gbps 512n 3.5. Part: HDRKR, 400-AXDC
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • HP 120GB SSD SATA 6G SCC EV 3.5. Part: 764939-B21 5.200.000đ HP 120GB SSD SATA 6G SCC EV 3.5. Part: 764939-B21 Còn hàng
  HP 120GB SSD SATA 6G SCC EV 3.5. Part: 764939-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant BL: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)
  -HP Proliant DL: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)
  -HP Proliant DL: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)
  -HP Proliant DL: DL360p (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant ML: ML110 (G8 G9) ;ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)
  -HPProliant SL: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x
  -HP Storage arrays: D3600 D3700
  -HP StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HP 120GB SSD SATA 6G LFF SCC 3.5. Part: 804584-B21 5.200.000đ HP 120GB SSD SATA 6G LFF SCC 3.5. Part: 804584-B21 Còn hàng
  HP 120GB SSD SATA 6G LFF SCC 3.5. Part: 804584-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant BL: ProLiant BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9)
  -HP Proliant DL: DL20 (G9) DL60 (G9) DL80 (G9)
  -HP Proliant DL: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360e (G8 G9)
  -HP Proliant DL: DL360p (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant ML: ML110 (G8 G9) ;ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9)
  -HPProliant SL: SL200t (G8 G9) SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL2500 SL4550 (G8 G9) SL4545 (G8 G9) SL454x
  -HP Storage arrays: D3600 D3700
  -HP StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HP 120GB SSD SATA 6G SFF VE 2.5. Part: 764923-B21 5.200.000đ HP 120GB SSD SATA 6G SFF VE 2.5. Part: 764923-B21 Còn hàng
  HP 120GB SSD SATA 6G SFF VE 2.5. Part: 764923-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant BL Series: BL420c (G8 G9) BL460c (G8 G9) BL465c (G8 G9) BL660c (G8 G9)
  -HP Proliant DL Series: DL20 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
  -HP Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
  -HP Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
  -HP Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
  -HP HP Storage arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HP 450GB SAS 15K 12G DP 3.5. Part: 737392-B21 5.200.000đ HP 450GB SAS 15K 12G DP 3.5. Part: 737392-B21 Còn hàng
  HP 450GB SAS 15K 12G DP 3.5. Part: 737392-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant DL: DL1000 DL120 (G5 G6 G7) DL140 (G3) DL145 (G3) DL160 (G5 G5p G6 G7) DL160se (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL165 (G5 G5p G6 G7) DL170e (G6) DL170h (G6) DL2x170h (G6) DL4x170h (G6)
  -HP Proliant DL: DL180 (G5 G6 G7) DL185 (G5) DL320 (G3 G4 G5 G5p G6 G7) DL320sDL370 (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL380 (G4 G5 G6 G7) DL385 (G5 G5p G6 G7) DL580 (G4 G5 G6 G7) DL585 (G2 G5 G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL785 (G5 G6)
  -HP Proliant ML: ML110 (G7) ML150 (G5 G6 G7) ML310 (G5p) ML330 (G6) ML350 (G5 G6 G7) ML370 (G5 G6 G7)
  -HP Storage arrays: D2600 MDS600 MSA60 P4300 P4500 P4000 (G2) 60 Modular Array StoreAll 9730
  -HP StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640 1830 1840 5530 X1400 X1500 X1600 X1800 X3400 X3800

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HP 120GB SSD SATA 6G VE LFF 3.5. Part: 728732-B21 5.200.000đ HP 120GB SSD SATA 6G VE LFF 3.5. Part: 728732-B21 Còn hàng
  HP 120GB SSD SATA 6G VE LFF 3.5. Part: 728732-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant DL: DL1000 DL120 (G5 G6 G7) DL140 (G3) DL145 (G3) DL160 (G5 G5p G6 G7) DL160se (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL165 (G5 G5p G6 G7) DL170e (G6) DL170h (G6) DL2x170h (G6) DL4x170h (G6)
  -HP Proliant DL: DL180 (G5 G6 G7) DL185 (G5) DL320 (G3 G4 G5 G5p G6 G7) DL320sDL370 (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL380 (G4 G5 G6 G7) DL385 (G5 G5p G6 G7) DL580 (G4 G5 G6 G7) DL585 (G2 G5 G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL785 (G5 G6)
  -HP Proliant ML: ML110 (G7) ML150 (G5 G6 G7) ML310 (G5p) ML330 (G6) ML350 (G5 G6 G7) ML370 (G5 G6 G7)
  -HP Storage arrays: D2600 MDS600 MSA60 P4300 P4500 P4000 (G2) 60 Modular Array StoreAll 9730
  -HP StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640 1830 1840 5530 X1400 X1500 X1600 X1800 X3400 X3800

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 600GB SAS 10K SFF DP 2.5. Part: 785073-B21 5.400.000đ HPE 600GB SAS 10K SFF DP 2.5. Part: 785073-B21 Còn hàng
  HPE 600GB SAS 10K SFF DP 2.5. Part: 785073-B21
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant BL: BL20p (G4) BL45p (G2) BL460c (G6 G7) BL465c (G1 G5 G6 G7) BL480c (BL620c G7)
  -HP Proliant BL: BL680c (G5 G6 G7) BL685c (G6 G7) WS460c (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL1000 DL120 (G6 G7) DL160 (G6 G7) DL160se (G6 G7) DL165 (G6 G7) DL170e (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL170h (G6 G7) DL180 (G6 G7) DL320 (G6 G7) DL360 (G4p G5 G6 G7) DL365 (G1 G5 G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL370A (G6 G7) DL380 (G4 G5 G6 G7) DL385 (G1 G2 G3 G4 G5/G5p G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL580 (G3 G4 G5 G6 G7) DL585 (G2 G3 G4 G6 G7) DL785 (G6)
  -HP Proliant ML: ML 110 (G7) ML350 (G5 G6 G7) ML370 (G5 G6 G7) ML570 (G3 G4 G5)
  -HP Proliant SL: SL390s (G6 G7)
  -HP Storage arrays: D2700 MSA 1040 MSA70 P2000 (G3) X1500 (G2) X16000 (G2) X1800 (G2) X3400 (G2)
  -HP Storage arrays: X3800 (G2) 2000i (G2) 2000sa (G2)

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 450GB SAS 15K 12G SFF DP 2.5. Part: 785101-B21 5.400.000đ HPE 450GB SAS 15K 12G SFF DP 2.5. Part: 785101-B21 Còn hàng
  HPE 450GB SAS 15K 12G SFF DP 2.5. Part: 785101-B21
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support:
  -HP Proliant BL: BL20p (G4) BL45p (G2) BL460c (G6 G7) BL465c (G1 G5 G6 G7) BL480c (BL620c G7)
  -HP Proliant BL: BL680c (G5 G6 G7) BL685c (G6 G7) WS460c (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL1000 DL120 (G6 G7) DL160 (G6 G7) DL160se (G6 G7) DL165 (G6 G7) DL170e (G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL170h (G6 G7) DL180 (G6 G7) DL320 (G6 G7) DL360 (G4p G5 G6 G7) DL365 (G1 G5 G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL370A (G6 G7) DL380 (G4 G5 G6 G7) DL385 (G1 G2 G3 G4 G5/G5p G6 G7)
  -HP Proliant DL: DL580 (G3 G4 G5 G6 G7) DL585 (G2 G3 G4 G6 G7) DL785 (G6)
  -HP Proliant ML: ML 110 (G7) ML350 (G5 G6 G7) ML370 (G5 G6 G7) ML570 (G3 G4 G5)
  -HP Proliant SL: SL390s (G6 G7)
  -HP Storage arrays: D2700 MSA 1040 MSA70 P2000 (G3) X1500 (G2) X16000 (G2) X1800 (G2) X3400 (G2)
  -HP Storage arrays: X3800 (G2) 2000i (G2) 2000sa (G2)

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 600GB SAS 10K 12Gbps 2.5. Part: 781516-B21 5.400.000đ HPE 600GB SAS 10K 12Gbps 2.5. Part: 781516-B21 Còn hàng
  HPE 600GB SAS 10K 12Gbps 2.5. Part: 781516-B21
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

   

 • HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 872489-B21 5.200.000đ HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 872489-B21 Còn hàng
  HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 872489-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: - HP Proliant DL Series: DL20 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
  -HP Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
  -HP Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
  -HP Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
  -HP Proliant DL, ML Series :  DL360 G10,  DL380 G10, DL560 G10
  -HP Storage arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 861676-B21 5.200.000đ HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 861676-B21 Còn hàng
  HPE 2TB SATA 7.2K 6G LFF 3.5. Part: 861676-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: - HP Proliant DL Series: DL20 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
  -HP Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
  -HP Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
  -HP Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
  -HP Proliant DL, ML Series :  DL360 G10,  DL380 G10, DL560 G10
  -HP Storage arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 1TB SAS 7.2K 12G LFF 3.5. Part: 846524-B21 5.200.000đ HPE 1TB SAS 7.2K 12G LFF 3.5. Part: 846524-B21 Còn hàng
  HPE 1TB SAS 7.2K 12G LFF 3.5. Part: 846524-B21
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: - HP Proliant DL Series: DL20 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
  -HP Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
  -HP Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
  -HP Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
  -HP Proliant DL, ML Series :  DL360 G10,  DL380 G10, DL560 G10
  -HP Storage arrays: D3600 D3700
  -HP StoreEasy: 1430 1440 1530 1540 1630 1640

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HPE 600GB SAS 15K 12G SFF 2.5. Part: 872477-B21 5.400.000đ HPE 600GB SAS 15K 12G SFF 2.5. Part: 872477-B21 Còn hàng
  HPE 600GB SAS 15K 12G SFF 2.5. Part: 872477-B21
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: - HP Proliant DL Series: DL20 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL120 (G8 G9) DL160 (G8 G9) DL180 (G8 G9) DL320e (G8 G9) DL360 (G8 G9) DL360e (G8 G9) DL388 (G9)
  -HP Proliant DL Series: DL360p (G8 G9) DL380 (G8 G9) DL380e (G8 G9) DL380p (G8 G9) DL385p (G8 G9) DL560 (G8 G9) DL580 (G8 G9)
  -HP Proliant ML Series: ML110 (G8 G9) ML150 (G8 G9) ML310e (G8 G9) ML350 (G8 G9) ML350e (G8 G9) ML350p (G8 G9)
  -HP Proliant SL Series: SL230s (G8 G9) SL250s (G8 G9) SL270s (G8 G9)
  -HP Proliant XL Series: XL170r (G9) XL190r (G9) XL220a (G9) XL230a (G9) XL250a (G9)
  -HP Proliant DL, ML Series :  DL360 G10,  DL380 G10, DL560 G10
  -HP Storage arrays: D3700 D2220sb StoreEasy 1830 1840

  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: F0V7R, 400-AJPP 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: F0V7R, 400-AJPP Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: F0V7R, 400-AJPP
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge R630,  R730, R730XD, T630, R330, R430, R530, T430, R330, T330
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 6W3V5, 400-AJPH 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 6W3V5, 400-AJPH Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 6W3V5, 400-AJPH
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge R630,  R730, R730XD, T630, R430, R530, T430, R330, T330
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: DXXHT, 400-AHER 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: DXXHT, 400-AHER Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: DXXHT, 400-AHER
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5. Part: C3MX1 5.200.000đ HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5. Part: C3MX1 Còn hàng
  HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512e 3.5. Part: C3MX1
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5. Part: JYP2T 5.200.000đ HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5. Part: JYP2T Còn hàng
  HDD DELL 2TB SATA 7.2K RPM 6Gbps 512n 3.5. Part: JYP2T
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge C6420, R640, R740, R740XD, R940
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 0R95FV 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 0R95FV Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 12Gbps 2.5. Part: 0R95FV
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: DELL PowerEdge FC630, FC830, FD332, M520, M620, M630, M910, M915, R320, R415, R420, R430, R515, R520, R530, R620, R630, R715, R720, R720XD, R730, R730XD, R815, R820, R910, R920, R930, T110, T110 II, T320, T420, T430, T620, T630, VRTX, MD3060E, MD3860F, R7610, T3610, T5600, T5610, T7610.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

   

   

 • SSD HP 120GB SATA 6Gbps RI 2.5. Part: 804581-B21 5.000.000đ SSD HP 120GB SATA 6Gbps RI 2.5. Part: 804581-B21 Còn hàng
  SSD HP 120GB SATA 6Gbps RI 2.5. Part: 804581-B21
  Giá bán: 5.000.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HP ProLiant BL, DL, ML Gen8, Gen9…
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: HP

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: 7YX58 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: 7YX58 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: 7YX58
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG 5.100.000đ IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG Còn hàng
  IBM 900GB SAS 10k 6Gbps HS 2.5. Part: 81Y9664, 81Y9662, A3EG
  Giá bán: 5.100.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HS12, HS12, HS22; SYSTEM X3200; X3200 M2; X3250; X3250 M2; X3350; X3400; X3455; X3500; X3550; X3650; X3655; X3755; X3850 M2; X3950 M2..M3
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5. Part: 400-22283 5.200.000đ HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5. Part: 400-22283 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SATA 7.2K 3Gbps 2.5. Part: 400-22283
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XKGH0 5.400.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XKGH0 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XKGH0
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XDJKW 5.400.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XDJKW Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XDJKW
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XCTT1 5.400.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XCTT1 Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0XCTT1
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VT8NC 5.400.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VT8NC Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VT8NC
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VPY7T 5.400.000đ HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VPY7T Còn hàng
  HDD DELL 1TB SAS 7.2K RPM 6Gbps 2.5. Part: 0VPY7T
  Giá bán: 5.400.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: XXR60 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: XXR60 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: XXR60
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: R72NV 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: R72NV Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: R72NV
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: MHWN8 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: MHWN8 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: MHWN8
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

 • HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: G11X0 5.200.000đ HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: G11X0 Còn hàng
  HDD DELL 600GB SAS 10K RPM 6Gbps 2.5. Part: G11X0
  Giá bán: 5.200.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HDD DELL Poweredge T310, T320, T410, T415, T420, T610, T620, T710, R210, R210 II, R310, R320, R410, R415, R420, R510, R515, R610, R620, R710, R715, R720, R810 R815, R820, R910, M520, M600, M605, M610 ,M610x, M620, M710, M710HD, M805, M905, M910, M915, R910. HDD DELL Powervalut: M1000e, MD1120, MD1220, MD3220i, MD3620i, MD3620i storage arrays.
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )

Lựa chọn
Xem trang123Tiếp theo
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm