LINH KIỆN SERVER

Mới nhất Rẻ nhất
Lựa chọn
 • IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7746 Liên hệ IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7746 Còn hàng
  IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7746
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HS22V; HX5; SYSTEM X3200 M2; X3250 M2; X3250 M3; X3400 M3; X3550 M2; X3650 M2; X3690 X5; X3850 X5; X3950 X5
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • IBM 50GB SATA SSD NHS 1.8. Part: 43W7734 Liên hệ IBM 50GB SATA SSD NHS 1.8. Part: 43W7734 Còn hàng
  IBM 50GB SATA SSD NHS 1.8. Part: 43W7734
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HS22V; HX5; SYSTEM X3200 M2; X3250 M2; X3250 M3; X3400 M3; X3550 M2; X3650 M2; X3690 X5; X3850 X5; X3950 X5
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • IBM 50GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7726 Liên hệ IBM 50GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7726 Còn hàng
  IBM 50GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 43W7726
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm

  Support: HS22V; HX5; SYSTEM X3200 M2; X3250 M2; X3250 M3; X3400 M3; X3550 M2; X3650 M2; X3690 X5; X3850 X5; X3950 X5
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

 • IBM 512GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y5993 Liên hệ IBM 512GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y5993 Còn hàng
  IBM 512GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y5993
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8371 Liên hệ IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8371 Còn hàng
  IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8371
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6124 Liên hệ IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6124 Còn hàng
  IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6124
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6119 Liên hệ IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6119 Còn hàng
  IBM 400GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 49Y6119
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 256GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1227 18.800.000đ IBM 256GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1227 Còn hàng
  IBM 256GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1227
  Giá bán: 18.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8366 Liên hệ IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8366 Còn hàng
  IBM 200GB SATA SSD MLC 1.8. Part: 41Y8366
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 128GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1222 12.800.000đ IBM 128GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1222 Còn hàng
  IBM 128GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1222
  Giá bán: 12.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM
 • IBM 100GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1120 Liên hệ IBM 100GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1120 Còn hàng
  IBM 100GB SSD SATA MLC 1.8. Part: 00W1120
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM
 • IBM 512GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5844 Liên hệ IBM 512GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5844 Còn hàng
  IBM 512GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5844
  Giá bán: Liên hệ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 256GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8643 18.800.000đ IBM 256GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8643 Còn hàng
  IBM 256GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8643
  Giá bán: 18.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 128GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8648 12.800.000đ IBM 128GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8648 Còn hàng
  IBM 128GB SSD SATA MLC SFF 1.8. Part: 90Y8648
  Giá bán: 12.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

 • IBM 64GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5839 6.800.000đ IBM 64GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5839 Còn hàng
  IBM 64GB SATA SSD MLC SFF 1.8. Part: 49Y5839
  Giá bán: 6.800.000 đ [Chưa gồm VAT]
  Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1
  Kho hàng: Số 234 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  Mô tả sản phẩm
  Support: IBM System X, DX360 M4, Storage DS3200, DS3300, DS3400, DS4000, IBM BladeCenter, HX5 , LS21, SL22, LS41, LS42, QS21, QS22, T
  Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
  Hãng sản xuất: IBM

   

Lựa chọn
SẢN PHẨM ĐÃ XEM

Bán hàng online: 01234.688.688

Skype: Ms. Ánh 0948.234.234
Skype: Mr. Trường 01234.688.688
So sánh sản phẩm